fbpx

Regaip Kandili Duası ve Namazı


Regaip kandili

İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti bol mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili rahmet ve mağfiret gecesi olarak icra edilmektedir.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen gece Regaip Kandili’dir.

Regaip Kandili, Allah’ın (c.c.) nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği, dağıtıldığı mübarek gecelerdendir. Bu gece değerini Peygamber Efendimizin anne rahmine düşmesinden aldığı bir gecedir. Nasıl ki, güneşin doğmasıyla her taraf aydınlanıyorsa; karanlıklardan, zulmetten kurtuluyorsa, Efendimizin gayp aleminden şahadet alemine gelmesiyle, adeta kâinat ve eflâk değer kazanmıştır. “Sen olmasaydın kâinat ta, eflâk ta olmazdı” sırrına mazhar olan bir Peygamberin (asm), bu gecede anne rahmine düşmesidir.

Regaip Gecesi çok mübarek bir gece olması hasebiyle böyle zaman ve zeminlerde yapılan ibadetlerin ve okunan Kur’ân’ların da pek büyük mükâfatları vardır. Normal vakitlerde bire on iken, böyle gecelerde ve zamanlarda bire yüz, bire bin, bire otuz bine ulaşacağı birçok müslüman alimince rivayet edilmektedir. Böyle bir geceyi boş boş idrak etmek yerine dolu dolu ibadet ederek geçirmek en hayırlı ve kazançlı gecedir.

Bu gece ile ilgili bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm), “Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez, yani kabul olurlar. (Bunlar) Receb’in ilk gecesi (Regaip), Şaban’ın yarısı gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesidir” buyurdu.

Regaip Kandili Duası ve Namazı

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli ve namazı olmamakla beraber 12 rekâtlık bir “hacet namazı” kılınır. Her iki rekâtta bir selâm verilir. 12. rekâtın bitiminde verilecek selâmdan sonra yedi defa,

Okunuşu: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed’inin nebiyyi’l ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim”

Meali: Allah’ım! Ümmî, kadri yüce ve şerefi büyük peygamberin olan Efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Ashabına, salât ve selâm eyle! diye salât-ı ümmiye getirir, arkasında ikinci secdeye varılır, secdede,

Okunuşu: “Sübbûhun kuddûsun Rabbünâ ve Rabbül melâiketi verrûh” okunur.

Meali: Bütün mahlûkatın Kendisini tesbih ettiği, her türlü noksandan uzak; bizim, meleklerin ve Ruh denilen Cebrâilin Rabbi olan Allahı tenzih ederiz.

Bu mübarek Regaip kandili gecesinde,  geçmişe dönük kılamadığımız namazlarımızı da kaza etmek ve Kur’an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfar da bulunmak, dua etmek en güzel ibadetlerdendir.

REGAİB KANDİLİ’NDE EDİLECEK DUA

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak
murad ediyorsan,
bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat
ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun
güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver
ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri
senin rızan yolunda kullanmayı
bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lütfet
Kalplerimize inşirah bahşet
Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
Ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım
Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider
Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
Kalplerimizi birbirine ısındır ve
Bizleri birbirimize sevdir
Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
Bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

Rabbim hepimiz için bu geceyi en iyi şekilde idrak eden kullarından eylesin, günahlarımız mağfiret eylesin, ibadetlerimiz kabul eylesin, cümlemize huzur mutluluk afiyet versin, hepimizin herne sıkıntı derdi varsa bu mübarek gecede son bulsun inşAllah. Rabbim bu güzel gece hürmetine dileklerimizi kabul etsin.

ÂMİN.

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir