fbpx

Kenzül Arş Duası Fazileti ve Okunuşu


KENZÜL ARŞ DUASI

Kenzül arş duası oku

 Bismillâhirrahmânirrahiym*

Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn*

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn*

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve hüve alâ külli şey’in kadîr* Ve bihî nesteıynü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Lâ ilâhe illallâhü şükran li nı’metih*

Lâ ilâhe illallâhü ıkrâran bi rubûbiyyetih* Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih*

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı mîkâiyle aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfile aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâiyle aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehû aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşi aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikel mektûbi fit tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fe cealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ismâıylü fe necceytehû minez zebhı aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe radedte aleyhi besarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî dâvûdü fe cealtehû halîfeten fil erdı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil erdı aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel ğammillezî kâne fîhi aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ıysebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdetke bihî âsiyetümraetü fir’avne fe rezaktehel cennete aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâiyle lemmâ câvezül bahra aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rabb*

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rabb*

İnneke entel kerîmül kebîr* Hasbûnallâhü ve nı’mel vekîl* Ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem*

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)‘den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor: “— Cebrail bana dedi ki: “Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allahü Teala onu, Kıyamet Günü’nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız  ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir. Sırat Köprüsü’nden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur, dünya yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve Allah’ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar  ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder. Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde  taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselam’ı rüyasında görür.”

Ebu Bekir Sıddık (r.a.) buyurdu:

“Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhisselam’ı rüyamda gördüm.”

Hazreti Ömer (r.a.) şöyle buyurur:

“Hiç bir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.”

Hazreti Osman (r.a.) diyor ki:

“Ben Kur’an-ı Kerim’i ezberleyemezdim. Resulü Ekrem (s.a.v.)’e bu hususu şikayet ettim. Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeyi başardım.”

Hazreti Ali Kerremallahü vechehü buyuruyor ki:

“Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım. Kim ki Fatiha’yı, İhlas Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.”

Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur; biz burada kısa olarak zikrettik.

Kenzül arş duasının faziletleri saymakla bitmez.

(Nevadir-i Kaylubi’den alındı)

🌸 Kenzül Arş Duası! 🌸

Kenzül Arş Duasının Faziletleri saymakla bitmez.

Her kapıyı açan anahtar duaları!

Kimler Bilmek İster?

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Anahtar dualarla her dileğinize ulaşmak istemez misiniz?

Sevgili Okurum,

Kenzül Arş Duası‘nı  her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumlarda okuyabilirsiniz. Faziletleri ve faydaları oldukça geniş ve güçlü bir duadır. Faziletlerini saymakla bitmez. Sizlerde bu kenzül arş duasının sırlarına erişmek istemez misiniz?

Bazen insan öyle zor durumlar yaşar ve öyle bir yardıma ihtiyaç duyduğumuz anlar vardır ki. Herşey bir anda tersine gitmeye başlar. Bir bakarız yanımızda hiç kimse kalmamış ve dertlerimizle başbaşayız. O anda Allah’tan başka bir yardım isteyeceğimiz bir kimsemiz kalmamıştır. Artık dua etme vakti gelmiştir. Belki de Rabbimiz böylesini hayırlı ve uygun görmüştür, bizden dilek dua beklemektedir.
Birçok dua, zikir vardır. Fakat sizlere kenzül arş duası olarak bilinen duadan bahsedeceğim.

Kenzül arş duası Allah’u Teala’nın sırlı isimlerinin hürmetine yapılan oldukça da güçlü bir duadır. Kenzül ars duası ‘nın Arapça Okunuşu ve anlamı ile de okuyabilirsiniz. Gerçek ve saf bir niyetle Rabbimize Onun Yüce İsimlerini vesile kılarak dua etmeliyiz. Kenzül Arş Duası Allah’a ibadet maksadı ile okunursa Allah-u Teala kullarını duanın meyvelerinden mahrum bırakmaz.

 

Kenzül arş duasını kimler okumalı?

Abdulkadir Çelik’in  dua yolu ile Allah’a sesimizi duyurmamızı sağlayan Kenzül Dua her kapıyı açan anahtar dualar kitabını kimler okumalıdır? 

Şeytani olan büyü, tılsım, muska gibi kötülükleri içinde barındırmayan, sadece dualardan ve o duaların nasıl okunması gerektiğinden oluşan Kenzül Arş Duası  kitabı, her bireyin elinde olması gereken çok özel bir eserdir. Tüm teslimiyetle ve içtenlikle okunduğu zaman mutlaka işe yarayan anahtar dualardan oluşan kenzül arş duası kitabını mutlaka okunmalıdır.


✅ Yaşadığı olumsuz hayattan dolayı depresyona giren ve bununla başa çıkamayanlar okumalıdır ki, bir an önce sağlıklarına kavuşsunlar.

✅ Sevdiğine kavuşamayan, kara sevdaya düşenler okumalıdır ki, sevdiklerine daha güzel/yakışıklı görünsünler, onu elde edip bir hayat boyu mutlu yaşasınlar.

✅ Okul, ister iş hiç fark etmez sınava girecekler okumalıdır ki, sınav esnasında heyecandan arınıp tam konsantre olarak doğru cevapları bulsunlar.

✅ Sağlığında sorun yaşayanlar okumalıdır ki, en kısa sürede sağlığına kavuşup bunu bir ömür boyu korusunlar.

✅ Hayatta hep isteyip de sahip olamadığımız ev,araba, mertebe ve benzeri her türlü hacetimizin yerine gelmesi için okunmalıdır.

Daha birçok sayamadığımız faziletleri mevcuttur.

 

Kenzül Arş Duası Oku Dileğin Gerçek Olsun ?

kenzül arş duasıDilek için okunan dua araştırmaları yaptığınızda karşınıza pek çok dua çıkmaktadır. Bunlardan bazıları İslam alimlerinden bazıları da Peygamberimize ait hadislerden günümüze kadar gelmiş dualardır. Zaten Allah Kuran’ı Kerim’de de bizlere nasıl dua edeceğimizi öğretmektedir. Ancak bazı dualar vardır ki ancak kurallarına uyularak edildiğinde kabul olmaktadır. Bu dualardan bir tanesi de kenzul ars duasi. Peygamberimizin hadislerinden ve İslam alimlerinden bizlere ulaşan fazileti oldukça fazla bir duadır. Duanın oldukça etkili olmasının en büyük nedeni ise öncesinde ve sonrasında okunan Ayet-ül Kursi ve çekilen esmalardır. Okunan esmalar en az 5 olmakla birlikte bu esmalar 10’a kadar çıkarılmaktadır. Kenzul dua da denilen bu faziletli dua her türlü dilek ve istekler için okunabilmektedir. Genellikle hastalıklardan ve borçlardan kurtulmak, özgürlüğüne kavuşmak ya da sevdiğine kavuşmak isteyenler için oldukça etkilidir.

Bu eser ile kenzül arş duası ve diğer anahtar duaların mucizevi sırlarına erişme imkanına sahip olacaksınız!

kenzul ars duasiYorumlar

 • Sümeyye dedi ki:

  Hocam selamun aleyküm 3 gün okudum duayı birinde akşam namazından sonra okudum sonra Dileğimi söyleşim uygunmu ? Detaylı bilgi verir misiniz ve nasıl okumamız uygun olur ?

 • Tubi dedi ki:

  Ben dua yı nezaman okuduysam bana hep fayda etti ne icin okuduysamda cok şükür allahım büyük ama her gece okumalıyız yani başladığımız andan 7 gece peş peşe. Duan kabul olsada 7 gün devam ben hep geceleri okurdum 23-3 araları. Saygılar

 • Merjen dedi ki:

  Ben önceden de okuyordum bu duayı şimdide birden aklıma geldi 5 aydır hamile kalamıyorum inşalla Allah dualarımı kabul etsin bana çocuk vermesini diliycam

 • Musa dedi ki:

  Selamın aleyküm bu mubarek dua gerçekten samimiyetle 2 rekat Allah rızası için abdest alıp kılındığı da gerçekten sıkıntını derdinin son reddessine geldiğinde inanarak samiyetle ihlasla göz yaşıyla okunduğunda vallahi tallahi billahi cenabı hak. Duanı kabul ediyor. Bu duanın Allah katında büyük değeri var tükçesini okuyun kardeşim neleri ve kimleri hatır a konulduğunu göreceksiniz. CenabıAllah ta bu hatırı sayılanlar yüzüsuyu hürmetine isteğini sıkıntını gideriyor hem vallahi hembillahi doğrudur. Elhamdulillah. Unutmayalım kardeşim şifre samimiyete ve istedin şeyin hak katında doğru olup olmadığında dır. ALLAHIN selamı üzerinize olsun amin.

 • Ayşe dedi ki:

  Hayırlı cumalar bana bu dua’yi arkadaşım önerdi her cuma okurum ve Allah’a şükür bir çok faydasını gördüm Rabbim öncelikle arkadasim dan sonrada sizden razi olsun böyle faydalı şeyler paylaştığınız için .Selam ve dua’ile.

 • saniye dedi ki:

  Hocam lütfen bana Kenzül arş duasının okuma adabini yazarmisiniz. Dilek nezaman söylenir. Basında ve sonunda neler okunuyor

 • Serpil dedi ki:

  Ben bu kitabı aldım. Tavsiye ederim. Allah razıolsun

 • Yunus dedi ki:

  Bu duayı okumayı çok istiyordum. İlk defa okudum inşallah sıkıntılarım geçer. hayırlı geceler.

 • Burcu dedi ki:

  Merhaba bu kitaptaki duaları okuduğumda üzerime ağırlık çökmesi normal mi bi de baş ağrısı ve içe sıkıntı düşmesi normal mi? Ne zaman dua okursam öyle oluyorum…

  • Kenzül Dua dedi ki:

   Size nazar değmesi veya üzerinizde başka kötü bir enerji olabilir. Mümkünse kitaptaki korunma dualarını da okuyunuz. İnşallah şifaya kavuşursunuz..

   Allah’a emanet olun.

 • Isimsiz dedi ki:

  Ben aldim allahrzi olsn tavsiye ederim meilinize indiliyo

 • Dilek dedi ki:

  Bu kitabı nası l alabiliriz

  • Şeyma dedi ki:

   Benim eşim bana karşı çok soğuk sanki eşi degilde hizmetçisiyim evine gelmeyi hiç istemez sürekli anasını evinde ben nasıl bu duayı okuyayım da bize faydalı olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir